Overslaan en naar de inhoud gaan

Erfelijke aanleg voor kanker

Kanker is een verzamelnaam voor meer dan 100 soorten ziektes. Ze hebben allemaal een zelfde kenmerk. Dat is dat cellen ongecontroleerd gaan delen op een bepaalde plek in het lichaam. Hierdoor ontstaan tumoren, of gezwellen.

Kwaadaardige tumor

Bij een kwaadaardige tumor spreken we van kanker.
Kwaadaardige tumoren kunnen binnendringen in weefsels er omheen. En cellen kunnen van zo’n tumor (kankercellen) losraken. Deze cellen kunnen via het bloed en/of weefselvloeistof (lymfe) ergens anders in het lichaam terechtkomen.
Daar kunnen ze ook uitgroeien tot kwaadaardige tumoren. Dit zijn uitzaaiingen (metastasen).

Goedaardige tumor

Bij een goedaardige tumor spreken we niet van kanker. Goedaardige tumoren dringen niet binnen in andere weefsels en zaaien niet uit.
Toch kunnen ze problemen geven als ze tegen weefsels of organen er om heen drukken. En goedaardige tumoren kunnen soms wel kwaadaardig worden.

Oorzaken

Kanker kan door verschillende oorzaken ontstaan, waaronder soms erfelijke aanleg. Bij ongeveer 5% (5 op de 100) van alle mensen met kanker is erfelijke aanleg de belangrijkste oorzaak. Dan is het erfelijke aanleg voor kanker. Vaak gaat het dan om één bepaalde vorm van kanker, bij meerdere naaste familieleden.

Niet iedereen met erfelijke aanleg voor kanker, krijgt kanker. Het kan dan lijken alsof de ziekte een generatie heeft overgeslagen.

Tumorsyndromen

Soms is er een bepaalde combinatie van soorten kanker bij familieleden. Dan is het een erfelijk (tumor)syndroom. Hierbij kunnen ook goedaardige tumoren ontstaan.

Typisch voor erfelijke aanleg voor kanker is verder dat het meestal op jongere leeftijd begint dan niet-erfelijke kanker. Ook als er in de familie één persoon met kanker is, kan er dan reden zijn voor erfelijkheidsonderzoek.

Erfelijke tumorsyndromen op deze website

Over de volgende erfelijke tumorsyndromen is op deze website informatie te vinden:

 • Syndroom van Beckwith-Wiedemann: een syndroom waarbij sprake is van overgroei en kinderen een verhoogde kans hebben op goedaardige en kwaadaardige gezwellen van de nieren en lever.
 • Birt-Hogg-Dubé syndroom, mensen met BHD hebben een verhoogde kans op tumoren in de nieren. Dat kunnen goedaardige tumoren zijn, maar ook nierkanker.
 • Het Bloom Syndroom, daarbij zijn meerdere delen van het lichaam betrokken, en iemand heeft een verhoogde kans op kanker
 • Costello syndroom: een erfelijke aandoening waarbij meerdere delen van het lichaam betrokken zijn. Mensen met het Costello syndroom hebben meer kans op bepaalde goedaardige en kwaadaardige gezwellen.
 • De ziekte van Cowden, hierbij is er een verhoogde kans op verschillende goedaardige en kwaadaardige tumoren. Er kunnen ook andere kenmerken zijn. Een type hersentumor die bij de ziekte van Cowden kan voorkomen is Lhermitte-Duclos.
 • Diamond-Blackfan anemie: een erfelijke aandoening waarbij meerdere delen van het lichaam betrokken zijn en kinderen een verhoogde kans hebben op kanker van het bloed en botkanker.
 • Hereditair Mamma (Ovarium) Carcinoom, ofwel erfelijke borstkanker en/of erfelijke eierstokkanker.
 • Familial Atypical Multiple Mole Melanoma (FAMMM) syndroom, erfelijke huidkanker (melanoom).
 • Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP), erfelijke darmkanker waarbij goedaardige tumoren (poliepen) in de darmen ontstaan die kwaadaardig kunnen worden.
 • Fanconi anemie, dan zijn er meerdere kenmerken en heeft iemand o.a. een verhoogde kans op leukemie.
 • Het Gorlin syndroom, dan heeft iemand meer kans op verschillende vormen van kanker, met name van de huid.
 • Hereditaire Leiomyomatosis en niercelcarcinoom (HLRCC), waarbij goedaardige tumoren ontstaan en er een verhoogde kans is op een vorm van nierkanker
 • Het Li-Fraumeni syndroom, waarbij meerdere soorten kanker kunnen ontstaan.
 • Het Lynch syndroom (HNPCC), erfelijke darmkanker die de kans op onder andere dikke darmkanker verhoogt.
 • Erfelijke aanleg voor maagkanker.
 • Multipele endocriene neoplasie (MEN) syndroom, verhoogt de kans op kanker in bepaalde organen die hormonen maken, zoals  bijvoorbeeld de schildklier.
 • MUTYH geassocieerde polyposis, erfelijke darmkanker waarbij goedaardige tumoren (poliepen) in de darmen ontstaan die kwaadaardig kunnen worden.
 • Neurofibromatose 1 en Neurofibromatose 2, hierbij komen verschillende kenmerken voor, waaronder een verhoogde kans op bepaalde goedaardige tumoren van het zenuwstelsel.
 • Nijmegen breuksyndroom:  een erfelijke aandoening waarbij meerdere delen van het lichaam betrokken zijn en mensen onder meer een verhoogde kans op kanker hebben.
 • Erfelijke paragangliomen: een erfelijke aandoening waarbij mensen een verhoogde kans hebben op paragangliomen (meestal goedaardige gezwellen uitgaande van bepaalde groepjes van cellen).
 • Het Peutz-Jeghers syndroom, gekenmerkt door poliepen in de darmen en een verhoogde kans op verschillende vormen van kanker.
 • Retinoblastoom, een vorm van oogkanker die soms erfelijk is.
 • Tubereuze Sclerose Complex (TSC), dan zijn er meerdere kenmerken en mensen hebben een verhoogde kans op bepaalde (goedaardige) tumoren.
 • Het Von Hippel-Lindau syndroom (VHL), dan kunnen op verschillende plekken in het lichaam tumoren ontstaan.

Andere vormen van kanker op deze website

ALLES OPENEN