Overslaan en naar de inhoud gaan

De website www.erfelijkheid.nl wordt gemaakt door het Erfocentrum.  
Erfelijkheid.nl wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van VWSen van de afdelingen Klinische Genetica.

De teksten zijn geschreven door het Erfocentrum en gecheckt door artsen. Waar voorhanden is de informatie gebaseerd op wetenschappelijke bronnen. De teksten worden regelmatig nagekeken en geactualiseerd. De vormgeving van erfelijkheid.nl is verzorgd door Studio Michelangela.

Speciale vermeldingen

In 2016 zijn de teksten over ‘Familie vertellen erfelijke aanleg kanker’ geplaatst. Deze zijn tot stand gekomen in samenwerking met de NFK en dankzij financiering van KWF.

In 2017 zijn de interviews met Olaf, Hans, Danique en Hester geplaatst. Dit is gebeurd in samenwerking met resp. NCFS,VKS,Duchenne Parents Project en VED in het kader van het project ‘Vroegsignalering Zeldzame Ziektes’. Dit project is mogelijk gemaakt door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

In 2016 en 2017 zijn meerdere teksten over zeldzame aandoeningen geactualiseerd of ontwikkeld in het kader van een project dat mede mogelijk is gemaakt door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Het ging om teksten over Alström syndroom, jeugdreuma, fenylketonurie, Rett syndroom, sikkelcelziekte, Shwachman-Diamond syndroom en ziekte van Gaucher. Voor de teksten over adrenogenitaal syndroom, Cushing syndroom en primaire bijnierschorsinsufficiëntie gebeurde dit i.s.m. BijnierNET, anorectale malformatie i.s.m. Vereniging Anusatresie, cystic fibrosis i.s.m. Nederlandse Cystic Fibrosis Vereniging, cutis marmorata telangiectatica congenita i.s.m. CMTC-OVM, Duchenne i.s.m. Duchenne Parent Project, Ehlers-Danlos syndromen i.s.m. Vereniging van Ehlers Danlos Patiënten, fibrodysplasia ossificans progressiva i.s.m. FOP Stichting Nederland, facioscapulohumerale dystrofie i.s.m. Spierziekten Nederland, neurofibromatose type 1 i.s.m. Neurofibromatose Vereniging Nederland en retinitis pigmentosa en aangeboren staar i.s.m. Oogvereniging en ziekte van Kawasaki i.s.m. Vasculitis Stichting. 

De teksten ‘Slechte uitslag’ zijn gedeeltelijk gebaseerd op het boekje ‘Er is iets met uw baby’ van H.G. van Spijker en B.A.W. Rozendal.

In 2018 is de tekst over MODY geactualiseerd en zijn teksten ontwikkeld over MODY 1, MODY 2, MODY 3 en MODY 5. Dit is mogelijk gemaakt door het Diabetes Fonds.

Disclaimer

Het gebruik van informatie op www.erfelijkheid.nl betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hier genoemde voorwaarden:

Privacy

Het Erfocentrum respecteert uw onvoorwaardelijke recht op privacy. Op het vragenformulier van de Erfomailservice wordt gevraagd naam en e-mailadres in te vullen. Voor het versturen van bestellingen vragen we ook uw postadres. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het beantwoorden van uw vragen en/of het toesturen van informatie per post. Voor het volgen van een e-learning module vragen wij alleen de gegevens die nodig zijn voor het aanmaken van een account en/of het laten bijschrijven van accreditatiepunten. Het Erfocentrum zal onder geen enkel beding uw persoonsgegevens verstrekken aan derden.

Cookieverklaring

Als je onze website bezoekt, willen we je erop wijzen dat de volgende cookies geplaatst worden:

Google Analytics
Op onze website worden anonieme cookies geplaatst voor Google Analytics. Zo heeft het Erfocentrum inzicht in het website verkeer. 

Youtube
YouTube plaatst cookies zodat embedded video's afgespeeld kunnen worden. Het Erfocentrum gebruikt deze dienst om video's af te spelen op onze website.

Voor het doel en gebruik van deze geplaatste cookies, zie privacy statement van Google.

Twitter
Op deze website is een Twitterfeed opgenomen, omdat het Erfocentrum gebruik maakt van Twitter. Via deze Twitterfeed wordt een cookie geplaatst. Het Erfocentrum heeft daar geen invloed op. Voor het doel en gebruik van deze geplaatste cookie, zie privacy statement van Twitter.

Copyright

Sommige rechten voorbehouden
Het copyright van alle geschreven content op deze site rust bij het Erfocentrum. We maken gebruik van een Creative Commons licentie Naamsvermelding-Niet-commercieel-Geen Afgeleide werken 3.0 Nederland (zie deze site voor de volledige voorwaarden).
De licentie houdt in dat anderen het werk mogen kopiëren, verspreiden en doorgeven onder de volgende strikte voorwaarden:
•    Naamsvermelding: De gebruiker is verplicht bij het werk als bronvermelding de naam Erfocentrum te noemen, met een hyperlink naar het oorspronkelijke artikel op www.erfelijkheid.nl.
•    Niet-commercieel: De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
•    Geen afgeleide werken: De gebruiker mag het werk niet bewerken.

Let op: bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste en makkelijkste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.
Laat het ons weten als u een tekst van ons gebruikt. Geef dit door op infoaterfocentrum.nl

Alle rechten voorbehouden
Van sommige informatie op deze site ligt het copyright bij derden, bijvoorbeeld bij de meeste afbeeldingen en video’s.
Het Erfocentrum heeft haar uiterste best gedaan om de auteursrechten te regelen van alle op deze website gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen en video’s. Het Erfocentrum heeft toestemming gevraagd voor gebruik van dergelijk materiaal voor deze site. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van materiaal op deze website zonder dat direct of indirect met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met het Erfocentrum, zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Betrouwbaarheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten. Het Erfocentrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie. Aan de op www.erfelijkheid.nl aangeboden informatie en/of diensten kunnen geen rechten worden ontleend.

Het Erfocentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid m.b.t. links naar andere sites, publieke prikborden, forums, nieuwsgroepen, chatboxen, e.d.  Hoewel deze links zorgvuldig worden geselecteerd, kan het Erfocentrum niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites.

Het Erfocentrum houdt zich aanbevolen voor alle informatie die de website kan verbeteren. Heeft u een suggestie, opmerking of vraag over deze website: mail ons op infoaterfocentrum.nl.