Overslaan en naar de inhoud gaan

Is dementie erfelijk?

Dementie is meestal niet erfelijk. Vaak is de oorzaak van dementie de ziekte van Alzheimer. Alzheimer is bij ongeveer 5 op de 100 (5%) families wel erfelijk. Dat komt vooral voor in families waarin Alzheimer voor het 65ste levensjaar begint.

Oorzaken dementie

Het belangrijkste risico voor dementie is oudere leeftijd. Ook als je niet zo gezond leeft, weinig beweegt, rookt, hoge bloeddruk of diabetes hebt is je kans groter. Maar niet iedereen die niet gezond leeft wordt dement.
De kans dat iemand dementie krijgt, is 1 op 5 (20%). Door gezond te leven, bezig te blijven en veel te bewegen kun je dementie soms uitstellen.

Alzheimer vaker in de familie

Dementie komt vaak door de ziekte van Alzheimer. Van alle mensen met dementie, hebben er 7 op de 10 (70%) de ziekte van Alzheimer. Bij de meeste mensen begint de ziekte na hun 60-65ste jaar. Bij ongeveer een kwart (25%) komt Alzheimer vaker in de familie voor; dan hebben twee of meer mensen in de familie het. Dat heet familiaire aanleg. Alzheimer komt in de hele bevolking vaak voor. Dus als het in een familie vaak voorkomt, wil dat nog niet zeggen dat het aantoonbaar erfelijk is.

Alzheimer voor je 65ste

Als de ziekte van Alzheimer bij meer mensen in je familie vóór het 65ste jaar begint, is het vaak de erfelijke vorm van Alzheimer. Soms kan dat worden vastgesteld met DNA-onderzoek. Als één van je ouders de erfelijke vorm van Alzheimer heeft, heb je 50 % kans dat jij het ook krijgt (autosomaal-dominante overerving). 

Erfelijke Alzheimer en DNA-onderzoek

Is bekend is door welke afwijking in het DNA (mutatie) iemand uit jouw familie Alzheimer heeft gekregen? Dan kun je bij de huisarts een verwijzing vragen naar de polikliniek Klinisch Genetica. Je kunt met de klinisch geneticus bespreken of je DNA-onderzoek zou kunnen laten doen. Of je dat wilt, is jouw persoonlijke keuze.

Erfelijkheid andere vormen dementie

Frontotemporale dementie (FTD) is soms erfelijk (in 25 tot 40% van de gevallen). Iemand met de erfelijke vorm van FTD heeft 1 op 2 (50%) kans om dit aan een kind door te geven.
Lewy body dementie is bijna nooit erfelijk. Bij het ontstaan van vasculaire dementie speelt erfelijke aanleg waarschijnlijk een kleine rol.

Dementie onderdeel van andere ziektes

Bij ruim 50 ziektes is dementie een onderdeel van de ziekte. Dat kan een erfelijke of een niet-erfelijke ziekte zijn. Een paar voorbeelden van (erfelijke) ziektes waar dementie bij kan horen, zijn: CADASIL, de ziekte van Huntington en de Katwijkse ziekte.

Heb je behoefte aan ondersteuning of lotgenotencontact? Neem dan contact op met Alzheimer Nederland.

Heb je een vraag over erfelijkheid van dementie? erfolijn [at] erfocentrum.nl (subject: Vraag, body: Naam%3A%0A%0AMijn%20vraag%20is%3A) (Mail) ons.