Overslaan en naar de inhoud gaan

Over ons

Het Erfocentrum is het Nationaal informatiecentrum erfelijkheid.

Onze missie

Mensen informeren over erfelijkheid in relatie tot gezondheid, zodat zij daar geïnformeerde keuzes over kunnen maken.
Wij geven onafhankelijke, betrouwbare, toegankelijk en actuele voorlichting aan:
-het algemene publiek in Nederland;
-mensen met erfelijke aandoeningen en hun familieleden;
-zorgprofessionals die voorlichting geven aan mensen die voor keuzes staan rond erfelijkheid.

Het Erfocentrum heeft ook enkele e-learnings voor zorgprofessionals.

Onze visie

Er wordt steeds meer duidelijk over de genetische oorzaken van ziekte en gezondheid. De ontwikkelingen in het DNA-onderzoek gaan snel. 

Nederlanders vinden gezondheid heel belangrijk. Dit heeft gevolgen voor de keuzes die zij maken. Keuzes rond erfelijkheid in relatie tot gezondheid hebben grote invloed op de toekomst van mensen en hun families. Zij moeten hierover geïnformeerde keuzes kunnen maken, op basis van eigen leven, eigen behoeftes en onafhankelijke informatie. 

Het Erfocentrum geeft deze onafhankelijke, betrouwbare, toegankelijke en actuele voorlichting.

Onze geschiedenis

Het Erfocentrum is in 2000 als zelfstandige organisatie gestart. Tussen 1973 en 2000 gaf de VSOP, de patiëntenkoepel voor zeldzame en genetische aandoeningen, informatie over erfelijkheid en erfelijke ziektes. Met de oprichting van de Stichting ERFO-centrum, werd de onafhankelijke voorlichting aan patiënten, publiek en professionals de taak van het Erfocentrum.
Bij de VSOP kwam de nadruk te liggen op (internationale) beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging voor patiëntenorganisaties met een erfelijke aandoening.

Financiering

Het Erfocentrum vraagt jaarlijks instellingssubsidie aan bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Verder ontvangen wij bijdragen van de afdelingen Klinische Genetica van de academische ziekenhuizen en van het NKI.

Daarnaast werken we in opdracht van en samen met fondsen en andere organisaties.

Beleid samenwerking en sponsoring

Het Erfocentrum geeft onafhankelijke informatie. Als wij samen met andere organisaties aan projecten werken, vermelden we welke organisaties dat zijn. We werken samen vanuit wederzijdse belangen. Onze samenwerkingspartners zijn organisaties zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld overheidsorganisaties, patiëntenverenigingen, ziekenhuizen, universiteiten en kennisinstituten.
Als we worden benaderd door een organisatie met een winstoogmerk, zal het Erfocentrum de samenwerking alleen aangaan als onze onafhankelijkheid gegarandeerd is.