Overslaan en naar de inhoud gaan

Zijn psychische aandoeningen erfelijk?

Soms hebben meer mensen in één familie een psychische aandoening. Is die aandoening dan erfelijk? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Dit weten we wel: iemand kan een psychische aandoening krijgen door afwijkingen in een gen, samen met andere factoren. Dit noem je multifactorieel erfelijk.

Oorzaken psychische aandoening

Er zijn verschillende oorzaken van psychische aandoeningen. Vaak zijn het afwijkingen in genen in combinatie met andere dingen waardoor iemand meer kans heeft op een psychische aandoening. 

Welke afwijkingen in genen en andere zaken precies de oorzaak zijn, weten we nog niet. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Misschien wordt het in de toekomst duidelijker.

Wel is bekend dat de volgende dingen een rol kunnen spelen bij het ontstaan van een psychische aandoening: 

  • Problemen tijdens de zwangerschap en bij de geboorte
  • Heftige gebeurtenissen
  • Armoede
  • Infectieziektes
  • Verhuizen of vluchten naar een ander land
  • Gebruik van drugs en alcohol

Psychische ziekte in de familie?

Als één van je ouders en/of broers en zussen een psychische aandoening heeft, heb jij meer kans om dit ook te krijgen. Dit is ook zo als er meer mensen in de rest van je familie een psychische ziekte hebben. Of dat ook echt gebeurt, is eigenlijk niet te voorspellen.

Hoe je leeft heeft invloed

Heb je aanleg voor psychische ziektes? Dan kun je soms voorkomen dat je ze krijgt door gezond te leven. Regelmaat en genoeg slaap kunnen bijvoorbeeld belangrijk zijn. Ben je kwetsbaar voor psychoses? Dan heb je meer kans om die te krijgen als je drugs of alcohol gebruikt.

Heeft DNA-onderzoek zin?

Met vragen over de erfelijkheid van psychische aandoeningen kun je naar je naar de huisarts gaan. Als je al behandeld wordt door een psychiater of psycholoog, kun je daar ook naartoe gaan. Je kunt bespreken of een verwijzing naar een erfelijkheidsarts (klinisch geneticus) mogelijk is. Misschien stelt deze arts voor om DNA-onderzoek te laten doen. Bij bijvoorbeeld schizofrenie of autisme spectrum stoornis heeft dat een enkele keer zin.

Heb je een vraag? erfolijnaterfocentrum.nl (subject: Vraag, body: Naam%3A%0A%0AMijn%20vraag%20is%3A) (Mail) ons.

Update-datum: 7 december 2023

Meer weten over de erfelijkheid van autisme, schizofrenie of angst- en stemmingsstoornissen?

Download één van deze informatiebladen: