Overslaan en naar de inhoud gaan

Is tweelingen krijgen erfelijk?

Er zijn families waarin meerdere tweelingen geboren worden. Is dat puur toeval of zit het anders? Is het krijgen van een tweeling erfelijk?

Eeneiig of twee-eiig?

Een tweeling is eeneiig of twee-eiig. Als een bevruchte eicel in tweeën deelt en daaruit twee baby’s ontstaan, noemen we dat een eeneiige tweeling. Eeneiige tweelingen hebben hetzelfde geslacht en ze lijken precies op elkaar. Ze hebben (in principe) hetzelfde DNA.

Dan heb je nog de twee-eiige tweeling. Die ontstaat als twee eicellen door twee zaadcellen bevrucht zijn. De kinderen die daaruit geboren worden, lijken even veel op elkaar als gewone broers en zussen. Het kunnen twee jongens, twee meisjes of een jongen en meisje zijn. Hun DNA is voor een deel hetzelfde.

Meerling: vaak meer eitjes

Naast tweelingen, worden soms ook drielingen of vierlingen of zelfs vijf- of zeslingen geboren. Als er meer dan twee kinderen tegelijk geboren worden, noemen we dat een meerling.

Drielingen ontstaan meestal uit drie bevruchte eicellen. Dan zijn er bij de vrouw dus drie eicellen tegelijk vrijgekomen. Maar het kan ook gebeuren dat een drieling ontstaat uit twee eicellen: één eenling en een eeneiige tweeling. Heel soms ontstaat een drieling uit één bevruchte eicel. Dat is een eeneiige drieling.

Leeftijd speelt een rol

Meestal is het niet bekend waarom ouders een tweeling krijgen. Soms heeft het met de leeftijd van de moeder te maken. Hoe ouder zij is, hoe groter de kans dat er bij de eisprong niet één, maar meer eicellen tegelijk vrijkomen. Als die beide bevrucht worden, krijgt zij een twee-eiige tweeling.

Of erfelijke aanleg

Bij twee-eiige tweelingen kan de erfelijke aanleg van de vrouw een rol spelen. Dan komen er bij de eisprong niet één, maar soms meerdere eitjes vrij. Ook als een vrouw nog jong is. Als deze erfelijke aanleg in de familie zit, dan komen er vaker twee-eiige tweelingen voor. Een vrouw kan de aanleg erven van haar moeder, maar ook van haar vader.

Tweeling door IVF of ICSI

Ook als een vrouw een vruchtbaarheidsbehandeling krijgt om zwanger te worden, kan de kans op een tweeling toenemen. Door medicijnen die de eisprong stimuleren, kunnen er meer eicellen vrijkomen.

Bij zo’n behandeling (IVF of ICSI) worden de eitjes bevrucht buiten de baarmoeder. Er wordt in principe 1 bevruchte eicel bij een vrouw teruggeplaatst, maar daar kunnen uitzonderingen op zijn. Als er twee bevruchte eicellen bij een vrouw teruggeplaatst worden, is de kans op een tweeling uiteraard groter.

Datum: 12 maart 2024