Overslaan en naar de inhoud gaan

Oligodontie

Oligodontie betekent dat iemand te weinig tanden en kiezen heeft. Het komt vaak voor dat iemand één of meer verstandskiezen mist en het komt ook voor dat iemand één tand of kies in het volwassen gebit mist. Dit is geen oligodontie. Als iemand meer dan zes tanden en kiezen te weinig heeft, noemen we dit oligodontie of hypodontie. Bij die meer dan zes tanden of kiezen te weinig, tellen de verstandskiezen niet mee. Vaak kun je dit pas zien als iemand het volwassen gebit krijgt, maar soms ook al bij het melkgebit van kinderen. De meeste mensen met oligodontie hebben daarvoor een erfelijke aanleg.

Iemand met oligodontie kan problemen hebben met kauwen en praten. Ook kun je soms goed zien dat iemand weinig tanden en kiezen heeft. Daar kan iemand last van hebben.

Veel mensen hebben alleen oligodontie en verder geen andere kenmerken. Bij sommige mensen is de oligodontie wél een kenmerk van een andere aandoening of een ander syndroom. Bijvoorbeeld van een vorm van ectodermale dysplasie, van het Oral-facial-digital syndroom of van het Van der Woude syndroom.

Heb je een vraag? erfolijnaterfocentrum.nl (subject: Vraag, body: Mail%20ons%20uw%20vraag%3B%20binnen%205%20werkdagen%20ontvangt%20u%20een%20antwoord.%20%0A%0AMijn%20vraag%20is%3A%20%0A) (Mail) ons.

ALLES SLUITEN
  • Andere namen voor deze ziekte

   Hypodontie
   Oligodontia
   Hypodontia

  • Hoe wordt deze ziekte vastgesteld?

   Een arts die gespecialiseerd is in oligodontie kan vaststellen dat iemand dit heeft als hij of zij meer dan zes tanden en kiezen te weinig heeft. Bij die zes tanden en kiezen te weinig, tellen de verstandskiezen niet mee.

   Hiervoor doet deze arts meestal een onderzoek van de mond en maakt röntgenfoto’s van het gebit. Soms worden er ook nog afdrukken van het gebit en/of gewone foto’s van het gebit gemaakt.

  • Is er behandeling voor deze ziekte?

   Iemand met oligodontie wordt behandeld door een team van zorgverleners. Dat zijn bijvoorbeeld specialisten zoals een tandarts, orthodontist, kaakchirurg, mondhygiënist, tandtechnicus, klinisch geneticus, psycholoog en/of logopedist. Vaak krijgt iemand kunsttanden of - kiezen als het gebit volwassen is. Dan moeten vaak eerst de tanden en kiezen die iemand wèl heeft, goed staan. Daarvoor kan een orthodontist iemand dan eerst een beugel geven.

  • Hoe vaak komt het voor?

   Er wordt gedacht dat ongeveer 1 van de 1.000 mensen in Europa oligodontie heeft. Maar dit kan verschillen binnen groepen mensen over de wereld.

  • Wat is de oorzaak van deze ziekte?

   Bij 7 op de 10 mensen (70%) met alleen oligodontie zonder andere kenmerken kan een oorzaak worden gevonden in het DNA. Bij 1 op 2 (50%) van deze mensen wordt een afwijking in het WNT10A gen gevonden. Maar er zijn meerdere afwijkingen in genen die voor oligodontie kunnen zorgen. Het WNT10A gen ligt op chromosoom 2 op de lange (q-)arm op plek 35 (2q35).

  • Is deze ziekte erfelijk?

   Oligodontie kan erfelijk zijn. Bij veel mensen is oligodontie autosomaal recessief erfelijk. De overerving is soms autosomaal dominant of X-gebonden.

   Als de oligodontie een kenmerk is van een erfelijk syndroom dan is het op dezelfde manier erfelijk op dezelfde als dit syndroom.

   Niet iedereen met de erfelijke aanleg krijgt ook oligodontie. Dat heet verminderde penetrantie. En de afwijkingen aan het gebit bij personen met dezelfde afwijking in het gen, kunnen verschillen. Ook binnen één familie. Dat heet variabele expressie.

  • Kinderwens

   Heb je kans op een kind met oligodontie omdat het in jullie familie voorkomt? Dan kun je dit bespreken met je arts en die kan je verwijzen naar een erfelijkheidsarts (klinisch geneticus) voor informatie op maat. Het gesprek met een erfelijkheidsarts kun je voorbereiden

  • Updatedatum

   2 november 2022