Overslaan en naar de inhoud gaan

Cerebro-costo-mandibulair syndroom

Het cerebro-costo-mandibulair syndroom (CCMS) is een aangeboren aandoening waarbij meer delen van het lichaam betrokken zijn. Cerebro staat voor hersenen, costa voor rib en mandibula voor onderkaak.

Iemand met CCMS heeft niet altijd alle kenmerken. De oorzaak is een verandering in het DNA.

Bij CCMS heeft iemand meestal een kleine kaak en afwijkingen aan het gehemelte. De tong ligt vaak meer naar achteren in de mond. Deze afwijkingen samen zijn de Pierre Robin Sequentie. Dit kan problemen met voeding en ademhaling geven.

Ook zijn de ribben van kinderen met CCMS vaak niet goed ontwikkeld. Dan heeft de ribbenkast een andere vorm. Dat kan ook moeite met ademhalen geven. Heel soms is dat levensbedreigend.

Kinderen met CCMS kunnen ook achterstand met groeien, afwijking aan de tanden, een verstandelijke beperking, gehoorverlies en taalproblemen hebben.

ALLES OPENEN