Overslaan en naar de inhoud gaan

Autisme

Bij mensen met autisme wordt alles wat zij zien, horen, ruiken en voelen op een andere manier door de hersenen verwerkt. De oorzaak van autisme is nog niet bekend. Wel is bekend dat erfelijke aanleg een rol speelt.

De officiële naam voor autisme is Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Er zijn veel verschillende vormen van autisme. Naast het klassieke autisme dat hieronder beschreven is, zijn er ook nog vormen zoals het het Asperger syndroom en PDD-NOS. Hierbij kunnen andere kenmerken voorkomen. Soms is autisme onderdeel van een syndroom, zoals bij het fragiele X syndroom en het Rett syndroom.

Met autisme word je geboren. De kenmerken worden vaak zichtbaar voordat een kind drie jaar is. Autisme komt vier keer zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen.
Of en de mate waarin de kenmerken aanwezig zijn, kan erg verschillen tussen personen.

Kinderen met autisme leren vaak later praten. Soms leert iemand helemaal niet praten. Mensen met autisme zijn vaak minder goed in sociale contacten, ze zoeken weinig contact met anderen. Ook hebben ze vaak moeite met het maken van oogcontact.
Verder kunnen ze het moeilijk vinden te begrijpen wat de uitdrukking op het gezicht van een ander betekent. Mensen met autisme kunnen ook moeite hebben om zich in te leven in de gevoelens van andere mensen.
Verder herhaalt hun gedrag zich steeds. Bijvoorbeeld door aldoor over hetzelfde te beginnen, of steeds heen en weer te wiegen. Mensen met autisme houden ervan dat alles precies op dezelfde manier verloopt.

Heb je een vraag? erfolijnaterfocentrum.nl (body: Mail%20ons%20uw%20vraag%3B%20binnen%205%20werkdagen%20ontvangt%20u%20een%20antwoord.%20%0AMijn%20vraag%20is%3A%20%0A) (Mail) ons.

ALLES OPENEN
  • Andere namen voor deze ziekte

   Aandoeningen binnen het autismespectrum
   Autismes pectrum stoornis
   Autistische stoornis
   Contactstoornis
   Klassiek autisme
   Autistic disorder
   Autism
   ASS

  • Hoe wordt deze ziekte vastgesteld?

   Autisme kan worden vermoed op grond van de bovenstaande kenmerken. De diagnose kan worden gesteld door een psychiater of gezondheidszorgpsycholoog door het gedrag van iemand te onderzoeken. Dit gebeurt met behulp van speciale regels (het zogenaamde DSM-classificatiesysteem).

  • Is er behandeling voor deze ziekte?

   Autisme kan niet genezen. De behandeling richt zich op de kenmerken. De behandeling is voor iedereen anders. Vaak gaat het om het aanpassen van de omgeving en de opvoeding. Soms kunnen medicijnen helpen.

  • Hoe vaak komt het voor?

   Men denkt dat de verschillende vormen van autisme bij 1 op de 100 mensen voorkomen.

  • Is deze ziekte erfelijk?

   Autisme ontstaat meestal door erfelijke aanleg en omgevingsfactoren samen.Daarom erft autisme waarschijnlijk multifactorieel over.

   Soms is autisme onderdeel van een erfelijk syndroom. Dan bepaalt dat syndroom de manier van overerven.

  • Kinderwens

   Heb je autisme of komt autisme voor in je familie? Bespreek je kinderwens dan met je arts. Die kan je mogelijk advies op maat geven.

  • Meer info voor artsen
   • Kijk bij de aandoening waarvan autisme een kenmerk is (of kan zijn).
  • Expertisecentra

   Alleen voor atypisch autisme. Dat wil zeggen dat de kenmerken niet overeenstemmen met de kenmerken van de diagnoses Autisme, Asperger syndroom, Rett syndroom of Disintegratieve stoornis in de kinderjaren:

   • ENCORE Expertisecentrum voor Erfelijke Neuro-Cognitieve Ontwikkelingsstoornissen (ErasmusMC).