Overslaan en naar de inhoud gaan

Fragiele XE syndroom

Fragiele XE syndroom is een aandoening van de hersenen. De oorzaak is een afwijking in een gen.

Iemand met fragiele XE syndroom kan de volgende kenmerken hebben:

 • meestal problemen met leren
 • vaak problemen om met anderen te praten
 • moeite met schrijven
 • moeite hebben om zich te concentreren
 • heel beweeglijk zijn
 • problemen met het gedrag
 • soms kenmerken van een autisme spectrum stoornis

Meestal blijven de kenmerken hetzelfde als iemand ouder wordt. Bij meisjes en vrouwen zijn de kenmerken meestal minder.

Fragiele XE syndroom is niet hetzelfde als fragiele X syndroom, maar de aandoeningen lijken wel op elkaar.
Mensen met fragiele XE syndroom hebben vaak geen opvallende uiterlijke kenmerken. Ook zijn de kenmerken van fragiele XE syndroom milder dan van het fragiele X syndroom.

Heb je een vraag? erfolijnaterfocentrum.nl (subject: Vraag, body: Mail%20ons%20uw%20vraag%3B%20binnen%205%20werkdagen%20ontvangt%20u%20een%20antwoord.%20%0A%0AMijn%20vraag%20is%3A%20%0A) (Mail) ons.

ALLES SLUITEN
  • Andere namen voor deze ziekte

   Fragile XE syndrome
   FRAXE syndroom
   FAXE syndrome

  • Hoe wordt deze ziekte vastgesteld?

   Artsen kunnen aan fragiele XE syndroom denken als iemand kenmerken heeft zoals die hierboven staan. Ze kunnen de ziekte vaststellen door DNA-onderzoek te doen.

  • Is er behandeling voor deze ziekte?

   Fragiele XE syndroom kan niet genezen. Mensen met fragiele XE syndroom komen bij verschillende artsen en zorgverleners. Die bepalen samen wat voor die persoon de beste behandeling is.

  • Hoe vaak komt het voor?

   Van de 100.000 jongens worden er ongeveer 1 tot 4 met fragiele XE syndroom geboren. We weten niet hoe vaak het bij meisjes voorkomt.

   Het kan zijn dat het fragiele XE syndroom vaker voorkomt dan we nu weten. Dat komt omdat mensen met dit syndroom vaak geen opvallende kenmerken hebben. Dat is vooral zo bij meisjes.

  • Wat is de oorzaak van deze ziekte?

   De oorzaak van fragiele XE syndroom is een afwijking in het AFF2-gen. Dit gen ligt op het X-chromosoom, op de lange arm (q), op plek 28 (Xq28).

   Meestal ontstaat dit syndroom doordat op het AFF2 gen teveel herhalingen van een stukje DNA zitten. Soms ontbreekt er juist een stukje van het gen, dat noemen we een deletie.

   Soms heeft een ouder ook een aantal extra herhalingen in het AFF2 gen. Maar bij hem of haar zijn het dan nog niet zoveel extra stukjes dat hij of zij kenmerken van het syndroom krijgt. We zeggen dan dat die ouder een premutatie heeft.
   Maar in de ei- of zaadcellen kan het aantal extra stukjes wél meer geworden zijn. Dan kan een kind geboren worden met zoveel extra stukjes DNA op het AFF2 gen dat het kind fragiele XE syndroom krijgt. 

  • Is deze ziekte erfelijk?

   ja, fragiele XE syndroom is erfelijk. Het is erfelijk op een X-gebonden manier.

  • Kinderwens

   Heb je kans op (nog) een kind met fragiele XE syndroom en wil je een kind? Dan heb je verschillende keuzes. Je kunt erover praten met je dokter. Als het nodig is, dan kan je dokter je verwijzen naar een erfelijkheidsarts. Het gesprek over de verschillende keuzes kun je voorbereiden.

   Of in jullie situatie embryoselectie (PGT) mogelijk is voor fragiele XE syndroom, kun je met je dokter bespreken.

  • Updatedatum

   3 november 2022