Overslaan en naar de inhoud gaan

XYY syndroom

Het XYY syndroom is een aangeboren aandoening die alleen bij mannen voorkomt. De oorzaak is een extra Y-chromosoom. De kenmerken kunnen per persoon verschillen.

Chromosomen zitten in al onze lichaamscellen. Twee daarvan zijn de geslachtschromosomen. Die bepalen of je een man of vrouw bent. Een man heeft normaal een X- en een Y-chromosoom.

Dat een man het XYY syndroom heeft, merkt hij vaak niet. Maar de spieren van een baby met dit syndroom kunnen slapper zijn. Ook kunnen jongens er langer over doen om te leren kruipen en lopen. Sommige jongens hebben meer tijd nodig om te leren praten. Er is meer kans op moeilijkheden met leren en gedrag. Meestal zijn XYY mannen wat langer.

Mannen met het XYY syndroom zijn meestal normaal vruchtbaar.
Het XYY syndroom is iets anders dan Klinefelter.

Heb je een vraag? erfolijnaterfocentrum.nl (subject: Vraag, body: Mail%20ons%20uw%20vraag%3B%20binnen%205%20werkdagen%20ontvangt%20u%20een%20antwoord.%20%0A%0AMijn%20vraag%20is%3A%20%0A) (Mail) ons.

ALLES SLUITEN
  • Andere namen voor deze ziekte

   47, XYY Karyotype
   Jacob's syndrome
   47, XYY syndrome
   Y disomy

  • Hoe wordt deze ziekte vastgesteld?

   Artsen kunnen aan het XYY syndroom denken als een jongen de kenmerken heeft die hier boven staan. Maar vaak wordt de diagnose niet gesteld, omdat er weinig of geen kenmerken zijn. DNA onderzoek kan uitwijzen of een jongen XYY heeft.

  • Is er behandeling voor deze ziekte?

   Een man kan niet genezen van het XYY syndroom. Een logopedist kan helpen bij het leren praten. Als er gedrags- en leerproblemen zijn kan het kind extra begeleiding en ondersteuning krijgen. Ook een psycholoog kan ondersteuning bieden.

  • Hoe vaak komt het voor?

   Ongeveer 1 op de 1.000 mannen heeft het XYY syndroom.

  • Is deze ziekte erfelijk?

   Het XYY-syndroom is meestal niet erfelijk. 

  • Kinderwens

   Met prenatale diagnostiek kan voor de geboorte vastgesteld worden of het kind het XYY syndroom heeft.

  • Meer info voor artsen
   • Orphanet
   • TRIXY ExpertisecentrumWaar clinici en wetenschappers samen werken in de zorg voor kinderen met X en Y chromosoom trisomieën (47,XYY; 47,XXY en 47,XXX). TRIXY is een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum (LUBEC).