Overslaan en naar de inhoud gaan

CLCN4 mutaties

Mensen met een afwijking (mutatie) in het CLCN4 gen hebben vaak een verstandelijke beperking, epilepsie en/of problemen met hun gedrag.
De aandoening komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Hoeveel last iemand heeft van de aandoening, kan van persoon tot persoon verschillend zijn. Meestal hebben mannen meer klachten van de aandoening dan vrouwen. Vrouwen hebben er vaak geen of weinig last van, maar sommige vrouwen hebben wel klachten.

Mannen met een CLCN4 mutatie hebben vaak een verstandelijke beperking. Die kan verschillen van licht tot ernstig. Vaak hebben mannen problemen met hun gedrag, zoals kenmerken van een autisme spectrum stoornis. Ze kunnen moeite hebben met stil zitten en veel willen bewegen. Ook agressief gedrag komt voor. Sommige mannen hebben last van een wisselend humeur. Soms is iemand naar binnen gekeerd. Als kind hadden sommige mannen met CLCN4 mutaties minder kracht in hun spieren.

Vrouwen hebben vaker milde problemen met leren en/of milde problemen met het gedrag. Sommige vrouwen hebben een verstandelijke beperking en epilepsie.

Heb je een vraag? erfolijnaterfocentrum.nl (subject: Vraag, body: Mail%20ons%20uw%20vraag%3B%20binnen%205%20werkdagen%20ontvangt%20u%20een%20antwoord.%20%0A%0AMijn%20vraag%20is%3A%20%0A) (Mail) ons.

ALLES SLUITEN
  • Andere namen voor deze ziekte

   CLCN4-related X-linked intellectual disability syndrome
   Raynaud-Claes syndrome
   Raynaud-Claes syndroom
   MRX49 syndroom

  • Hoe wordt deze ziekte vastgesteld?

   Dokters kunnen door DNA-onderzoek te doen bepalen of iemand een CLCN4 mutatie heeft.

  • Is er behandeling voor deze ziekte?

   CLCN4 mutaties gaan niet over. Met  de behandeling wordt geprobeerd de klachten minder te maken. Een (kinder)neuroloog kan begeleiding geven bij epilepsie. Een (kinder)psychiater of arts voor verstandelijke gehandicapten kan helpen bij problemen met het gedrag.

  • Hoe vaak komt het voor?

   Over de hele wereld zijn meer dan 10 families waarin een CLCN4 mutatie voorkomt.

  • Wat is de oorzaak van deze ziekte?

   De oorzaak van de aandoening is een afwijking in het CLCN4 gen. Dit gen ligt op de korte arm (p) van chromosoom X op positie 22.2.

   We weten nog niet hoe de afwijking in dit gen voor de klachten zorgt.

  • Is deze ziekte erfelijk?

   CLCN4 mutaties zijn X-gebonden erfelijk. Iemand kan een CLCN4 mutatie erven van één van de ouders.

   Of iemand is de eerste in een familie die een CLCN4 mutatie heeft, dan gaat het om een nieuwe mutatie. Die spontane mutatie is dan weer X-gebonden erfelijk.

  • Kinderwens

   Hebben jullie kans op (nog) een kind met een CLCN4 mutatie en willen jullie een kind? Dan heb je verschillende keuzes. Je kunt erover praten met je dokter. Als het nodig is kan hij of zij je verwijzen naar een erfelijkheidsarts. Het gesprek over de verschillende keuzes kun je voorbereiden.

   Je kunt met je dokter bespreken of embryoselectie (PGD) mogelijk is.

  • Meer info voor patiënten
  • Meer info voor artsen
   • Human disease genes: CLCN4Informatie voor professionals geschreven door klinisch geneticus dr Elizabeth Emma Palmer (Genetics of Learning Disability Service, New South Wales, Australië) en dr. Vera Kalscheuer (Max Planck Instituut voor moleculaire genetica, Berlijn)
   • OMIM
   • Orphanet