Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleid en jaarverslagen

Ook in de komende jaren wil het Erfocentrum mensen ondersteunen bij het maken van geïnformeerde keuzes op gebied van erfelijkheid.

Toegankelijke voorlichting

We vertalen nieuwe genetische ontdekkingen en toepassingen steeds in toegankelijke en begrijpelijke voorlichting. Op onze websites delen we naast informatie ook steeds meer persoonlijke ervaringen, tips en tools. De meeste voorlichting ontwikkelen we in samenwerking met patiënten(organisaties) en zorgprofessionals.

Speerpunten komende jaren

In de komende jaren zijn onze speerpunten:

  • Tips en tools voor familiecommunicatie; als mensen met elkaar praten over erfelijke belasting in hun familie, kunnen meer mensen geïnformeerde keuzes maken over hun gezondheid.
  • Geïnformeerde professionals; met de juiste informatie en scholing kunnen zij gericht verwijzen en goede genetische zorg bieden.
  • Toegankelijkheid van onze voorlichting; zo kan een grotere groep uit de samenleving profiteren van onze voorlichting en van de klinisch genetische zorg.
    Daarnaast gaan we extra aandacht besteden aan het vergroten van de zichtbaarheid van onze voorlichting en aan het meten van de effecten. 

Beleid samenwerking en sponsoring

Onze positie als verstrekker van onafhankelijke informatie staat centraal. Wij zijn daarom transparant over onze relaties en belangen.
Ons streven is samen te werken vanuit wederzijdse belangen met partners als  overheidsorganisaties, patiëntenverenigingen, ziekenhuizen, universiteiten en kennisinstituten. 
Omdat onze onafhankelijke positie centraal staat zoeken wij samenwerking met organisaties zonder winstoogmerk en zijn zeer terughoudend als het gaat om samenwerking met organisaties die financieel profijt hebben van een gezamenlijke activiteit, in het bijzonder organisaties gericht op het maken van winst.

Hieronder staan onze jaarverslagen.