Overslaan en naar de inhoud gaan

Vruchtwaterpunctie

Bij een vruchtwaterpunctie wordt er vruchtwater uit de baarmoeder weggezogen via de buik. Dit gebeurt met een naald. Met een echo wordt gekeken waar de naald moet worden ingebracht.

Vruchtwater

In het vruchtwater zitten cellen van het ongeboren kind. Hierin is te zien of het ongeboren kind een (erfelijke) ziekte of chromosoomafwijking heeft.

Uitslag vruchtwaterpunctie

Een vruchtwaterpunctie wordt gedaan in een centrum voor prenatale diagnostiek. Je arts kan je vertellen wanneer de vruchtwaterpunctie gedaan kan worden.

Meestal is de uitslag er na uiterlijk drie weken. Je krijgt de uitslag via het centrum voor prenatale diagnostiek of via een klinisch geneticus.

Overwegingen

  • Een vruchtwaterpunctie geeft een klein risico op een miskraam: dit gebeurt bij 2 op de 1000 puncties (0,2%).
  • Het onderzoek kan met bijna absolute zekerheid vaststellen of je kind wel of niet een afwijking heeft.
  • Het onderzoek gebeurt redelijk laat in de zwangerschap. Als je kiest voor een zwangerschapsafbreking, dan moet de bevalling worden opgewekt. Sommige vrouwen voelen in deze periode al leven.

Heb je een vraag? erfolijnaterfocentrum.nl (subject: Vraag, body: Naam%3A%0A%0AMijn%20vraag%20is%3A) (Mail) ons.

Terug naar DNA-onderzoek ongeboren kind.