Overslaan en naar de inhoud gaan

DNA embryo's aanpassen

Wetenschappers kunnen al DNA van embryo’s aanpassen, om ziektes te voorkomen. Maar dit is nog niet toegestaan. Willen we dit wel en zo ja, onder welke voorwaarden? Het Erfocentrum gaat samen andere organisaties, discussies hierover organiseren in het hele land.  

In november 2018 schrikt de wereld op als de Chinese onderzoeker He vertelt dat hij het DNA van twee ongeboren baby’s heeft veranderd. De techniek die hij hiervoor gebruikte heet CRISPR Cas. Met deze ingreep wilde hij het risico op een besmetting met HIV verkleinen. 

Volgende generaties

Toch was wat deze onderzoeker deed illegaal. We hebben namelijk afgesproken dat we het DNA van embryo’s nog niet aanpassen. Onder meer omdat dit gevolgen kan hebben voor de volgende generaties. De techniek roept nu nog te veel vragen op die we eerst moeten beantwoorden. Zoals: welke ziekte mogen we wel ‘weghalen’ en welke niet? Wat is eigenlijk een ziekte en wat niet ? Wat zijn de rechten en belangen van volgende generaties? Waar zijn we bang voor en welke kansen zien we? 

Bijeenkomsten

We vinden het belangrijk dat iedereen in Nederland kan meedenken over hoe we om moeten gaan met de techniek die embryo aanpassing mogelijk maakt. Het Erfocentrum organiseert daarom samen met onder meer het Rathenau Instituut, NEMO Kennislink, de NPV en Erasmus MC de Kiembaandialoog.
De Kiembaandialoog bestaat uit verschillende bijeenkomsten in het hele land, waarbij mensen met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. We maken verslagen van de bijeenkomsten en bundelen de uitkomsten.

Regering

De gebundelde visies geven we aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zodat de regering weet wat Nederland hiervan vindt. Als over dit thema besluiten genomen moeten worden of wetten moeten worden bedacht, helpt het voor het ministerie om te weten wat de meningen zijn.

De Kiembaandialoog wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.