Verzekeren

Veelgestelde vragen

In Nederland werken verzekeraars met een ‘vragengrens’. Dit is het te verzekeren bedrag waarboven wel en waaronder niet mag worden gevraagd naar de kans op ernstige onbehandelbare erfelijke aandoeningen. Met onbehandelbaar wordt bedoeld dat er op het moment dat je de verzekering afsluit, geen behandeling is voor de erfelijke ziekte en niets de ziekte kan verminderen of vertragen.  

Verzekeraars vragen je onder de vragengrens niet naar erfelijke ziektes in de familie en naar uitslagen van erfelijkheidsonderzoek bij jezelf. Dit is wettelijk vastgesteld voor onbehandelbare erfelijke ziektes. Voor behandelbare erfelijke ziektes is er geen wet. Maar om te voorkomen dat mensen hierdoor geen erfelijkheidsonderzoek meer laten doen, hebben verzekeraars in Nederland onderling afspraken gemaakt. Ze vragen onder de vragengrens ook bij behandelbare erfelijke ziektes in je familie niet naar die ziektes en niet naar uitslagen van erfelijkheidsonderzoek bij jezelf. 

Boven de vragengrens mogen verzekeraars vragen naar zowel onbehandelbare als behandelbare erfelijke ziektes in je familie en naar uitkomsten van erfelijkheidsonderzoek. Niet alle verzekeraars zullen dit doen. Sommige verzekeraars stellen boven de vragengrens altijd aanvullende vragen of stellen een medisch keuring verplicht. Andere verzekeraars vragen je, ook bij hoge te verzekeren bedragen, alleen om een algemene gezondheidsverklaring in te vullen.

De vragengrenzen* zijn per 1 januari 2016:

  • Bij levensverzekeringen €268.125
  • Voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid  €38.877
  • Voor de volgende jaren arbeidsongeschiktheid €26.026

*De meest actuele vragengrenzen staan op de website van het Verbond van Verzekeraars.

 

Als je vermoedt dat het advies van de medisch adviseur aan de verzekeraar is om geen verzekering aan jou te verstrekken, kun je je aanvraag stopzetten. Hiermee voorkom je (later) problemen bij andere verzekeraars. Dit kan alleen als je vooraf schriftelijk hebt aangegeven het advies van de medisch adviseur als eerste te willen krijgen. 

De medisch adviseur moet zijn advies altijd schriftelijk toelichten. Als de verzekeraar een hogere premie vraagt, moet deze in duidelijke en begrijpelijke taal uitleggen waarom dat zo is. Als je vindt dat de argumenten voor het advies niet kloppen, kun je dat aangeven en de medisch adviseur vragen opnieuw een advies uit te brengen. Meer informatie hierover vind je in de folder Verzekeren en erfelijkheid (binnenkort een aangepaste versie). 

 

Ja, je moet op alle vragen een eerlijk antwoord geven. In de algemene gezondheidsverklaring staan geen vragen over ziektes in de familie en/of over uitslagen van erfelijkheidsonderzoek. Vergelijk het ‘formulier gezondheidsverklaring’ en het ‘aanvraagformulier levensverzekering/arbeidsongeschiktheid’ dat je van de verzekeraar krijgt, altijd met de formulieren die het Verbond van Verzekeraars adviseert: www.vanatotzekerheid.nl, via de zoekterm ‘medische keuring’.

Een gezondheidsverklaring vul je zelf in. Er worden algemene vragen gesteld over je gezondheid. In een gezondheidsverklaring mogen geen vragen worden gesteld over ziektes of aandoeningen in je familie en over erfelijkheidsonderzoek. Vergelijk de gezondheidsverklaring die je van de verzekeraar krijgt daarom altijd met het ‘formulier gezondheidsverklaring’ van het Verbond van Verzekeraars: www.vanatotzekerheid.nl, via de zoekterm ‘medische keuring’. Dan weet je meteen of de verzekeraar de juiste vragen stelt. 

Een medische keuring wordt gedaan door een onafhankelijk arts, als aanvulling op de gezondheidsverklaring. Voor de keuring moet de verzekeraar je vertellen welke arts de keuring zal uitvoeren en wat deze precies gaat doen. De hoogte van het te verzekeren bedrag bepaalt vaak welke aanvullende vragen worden gesteld en waar op gekeurd wordt. 

Als je gezondheidsproblemen hebt van een erfelijke ziekte, ben je wettelijk verplicht dit aan de verzekeraar te melden.  Je moet dit doen bij verzekeringen onder en boven de vragengrens. Als je klachten krijgt van de erfelijke ziekte terwijl je de verzekering aan het afsluiten bent, moet je dit meteen aan de verzekeraar doorgeven. Ook als je een operatie hebt gehad of medicijnen gebruikt om gezondheidsproblemen van je erfelijke ziekte te voorkomen, moet je dit verplicht melden. Lees de toelichting bij de gezondheidsverklaring altijd goed door.


Een erfelijk risico heeft nooit gevolgen voor de basisverzekering. In Nederland moeten ziektekostenverzekeraars iedereen accepteren voor de basisverzekering. Soms heeft een erfelijk risico gevolgen voor aanvullende ziektekostenverzekeringen. Een verzekeraar kan iemand dan weigeren. Een aanvullende ziektekostenverzekering hoef je niet af te sluiten bij de verzekeraar waar je al een basisverzekering hebt. Het loont om de voorwaarden van aanvullende pakketten van verschillende verzekeraars te vergelijken. 

De kosten van erfelijkheidsonderzoek, controles en screening worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wel vallen ze waarschijnlijk onder het jaarlijks verplichte eigen risico, dit kun je navragen bij je zorgverzekeraar. 

 

Nee, verzekeraars mogen je nooit vragen om erfelijkheidsonderzoek te laten doen. 

Op het gebied van verzekeringen en erfelijkheid zijn extra regels opgesteld om je te beschermen. Die regels staan in de Wet medische keuringen (WMK) en in het Protocol Verzekeringskeuringen (Artikel 6 Moratorium Erfelijkheidsonderzoek). 

Alleen als je specialist de symptomen ziet als duidelijke kenmerken van de erfelijke ziekte, moet je deze symptomen melden aan de verzekeraar. Ook als je verder nog geen klachten hebt. Overleg dit met je specialist. 

Een verzekeraar mag alleen informatie opvragen die nodig is voor een juiste inschatting van het risico op overlijden of arbeidsongeschiktheid. Bij een erfelijke aanleg of erfelijke ziekte, geef je alleen toestemming aan de verzekeraar om informatie op te vragen omtrent de erfelijke diagnose van jezelf en eventuele behandelingen of controles om klachten te voorkomen. Geef geen toestemming voor inzage in je hele medische dossier en al helemaal niet voor inzage in medische informatie van je familieleden.

Een verzekeraar mag de informatie die je geeft alleen gebruiken voor die specifieke aanvraag. Als je bij dezelfde verzekeraar andere verzekeringen hebt of wilt aanvragen, mag die informatie daarvoor niet gebruikt worden. Ook mag jouw informatie nooit gebruikt worden voor je familieleden en andersom. 

Verzekeraars moeten je informeren hoe ze omgaan met je gegevens en voor welke doelen ze die gegevens gebruiken. Je gegevens mogen bovendien maar een bepaalde periode bewaard worden. Meer hierover vind je op www.vanatotzekerheid.nl/begrippen/privacy.

De meeste mensen met een aanleg voor een erfelijke ziekte kunnen gewoon een levensverzekering afsluiten. Soms, afhankelijk van hoe behandelbaar de ziekte is, bepaalt een verzekeraar dat er extra voorwaarden zijn of dat de premie hoger is. Het is dan aan jou of je daarmee akkoord gaat of niet. In enkele gevallen krijgt iemand geen levensverzekering, hoeveel mensen dit jaarlijks in Nederland zijn is niet bekend.

Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is soms lastiger. De kans dat de erfelijke ziekte gevolgen heeft voor het kunnen werken, schatten verzekeraars doorgaans hoger in dan voor de kans op overlijden. De aard van de erfelijke ziekte en de bijbehorende klachten en verschijnselen zijn daarbij doorslaggevend. 

Nee, er zijn hypotheekvormen waarbij geen levensverzekering nodig is. Je kunt dit navragen bij een hypotheekadviseur of tussenpersoon. Ook op internet is veel informatie over hypotheekvormen in Nederland te vinden.

Ja, er zijn een paar verzekeraars die niet naar erfelijke risico’s vragen. Andere verzekeraars gebruiken ook een gezondheidsverklaring voor te verzekeren bedragen boven de vragengrens. Ze vragen dan niet naar erfelijke risico’s. Een tussenpersoon kan dat voor je uitzoeken of je kunt zelf de voorwaarden en werkwijze van de verschillende verzekeraars naast elkaar leggen. 

 

Heb je een klacht, neem dan contact op met de verzekeraar. Als je vindt dat de verzekeraar de klacht niet goed afhandelt, kun je terecht bij de Stichting klachten en geschillen zorgverzekeringen of bij De ombudsman. Ook kun je contact opnemen met het Klachteninstituut financiële dienstverlening.

Dat kan zeker. Je kunt een tussenpersoon inschakelen. Voor je een verzekering aanvraagt, gaat die tussenpersoon na tot welk bedrag de verzekeraar niet naar erfelijke risico’s vraagt. Ook kan een tussenpersoon voor je uitzoeken wanneer verzekeraars een medische keuring verplicht stellen en waar ze dan op keuren.

Wist je dat?