Verzekeren

Verzekering aanvragen

Als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering of levensverzekering aanvraagt, wil de verzekeraar weten of je een verhoogde kans hebt op arbeidsongeschiktheid of vroegtijdig overlijden. De medisch adviseur van de verzekeraar gebruikt hiervoor een algemene gezondheidsverklaring en soms ook een medische keuring. 

Een algemene gezondheidsverklaring vul je zelf in. Er worden geen vragen gesteld over erfelijke ziektes en aandoeningen in je familie en er wordt niet gevraagd naar uitslagen van erfelijkheidsonderzoek. Een medische keuring is uitgebreider dan een gezondheidsverklaring en wordt gedaan door een onafhankelijk arts. De medisch adviseur verzamelt alle informatie en geeft een advies aan de financiële afdeling van de verzekeraar. Die bepaalt of je bij deze verzekeraar een verzekering kunt afsluiten en of er extra voorwaarden zijn.

 

Vragengrens

Een verzekeraar mag niet zomaar alles vragen. Er zijn wettelijke regels ingesteld over wat verzekeraars wel en niet mogen vragen over erfelijke ziektes, aandoeningen of onderzoeken daarnaar. Belangrijk hierbij is de zogenaamde ‘vragengrens’. Dit is het te verzekeren bedrag waarboven wel en waaronder niet mag worden gevraagd naar de kans op ernstige onbehandelbare erfelijke aandoeningen. Met onbehandelbaar wordt bedoeld dat er op het moment dat je de verzekering afsluit, geen behandeling is voor de erfelijke ziekte en niets de ziekte kan verminderen of vertragen.

De vragengrenzen* zijn per 1 januari 2016:

  • Bij levensverzekeringen €268.125
  • Voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid  €38.877.
    Voor de volgende jaren van arbeidsongeschiktheid €26.026

*De meest actuele vragengrenzen staan op de website van het Verbond van Verzekeraars.

 

 

Onder de vragengrens

Verzekeraars vragen u onder de vragengrens niet naar erfelijke ziektes in de familie en naar uitslagen van erfelijkheidsonderzoek bij uzelf. Dit is wettelijk vastgesteld voor onbehandelbare erfelijke ziektes. Voor behandelbare erfelijke ziektes is er geen wet. Maar om te voorkomen dat mensen hierdoor geen erfelijkheidsonderzoek meer laten doen, hebben verzekeraars in Nederland onderling afspraken gemaakt. Ze vragen onder de vragengrens ook bij behandelbare erfelijke ziektes in je familie niet naar die ziektes en niet naar uitslagen van erfelijkheidsonderzoek bij jezelf. 

Ook verzekeraars vinden erfelijkheidsonderzoek belangrijk. Als een erfelijke aanleg vroeg ontdekt wordt, kun je op tijd starten met behandelingen en controles. Soms geven gezondheidsverklaringen toch informatie over erfelijkheid. Verzekeraars wegen deze informatie onder de vragengrens doorgaans niet mee, ook niet bij een medische keuring. Je kunt onder de vragengrens bijna altijd gewoon een verzekering afsluiten. Wel duurt de aanvraagprocedure soms langer. Bijvoorbeeld omdat de medisch adviseur van de verzekeraar aanvullende informatie over je gezondheidssituatie op wil vragen bij je specialist.

Boven de vragengrens

Boven de vragengrens mogen verzekeraars vragen naar zowel onbehandelbare als behandelbare erfelijke ziektes in je familie en naar uitkomsten van erfelijkheidsonderzoek. 

Sommige verzekeraars stellen boven de vragengrens altijd aanvullende vragen of stellen een medisch keuring verplicht. Andere verzekeraars vragen je, ook bij hoge te verzekeren bedragen, alleen om een algemene gezondheidsverklaring in te vullen. Bij de ene verzekeraar zorgt een erfelijke ziekte in je familie of bij jezelf voor een hogere premie of zelfs tot het niet kunnen afsluiten van de verzekering. Bij de andere verzekeraar kun je ook dan nog steeds een levensverzekering zonder extra voorwaarden afsluiten. Vooraf navraag doen bij verzekeraars kan teleurstelling en onnodige extra kosten voorkomen.

Meldplicht

Als je gezondheidsproblemen hebt van een erfelijke ziekte, ben je wettelijk verplicht dit aan de verzekeraar te melden.  Je moet dit doen bij verzekeringen onder en boven de vragengrens. Als je klachten krijgt van de erfelijke ziekte terwijl je de verzekering aan het afsluiten bent, moet je dit meteen aan de verzekeraar doorgeven. Ook als je een operatie hebt gehad of medicijnen gebruikt om gezondheidsproblemen van je erfelijke ziekte te voorkomen, moet je dit verplicht melden. Lees de toelichting bij de gezondheidsverklaring altijd goed door.

 

 

 

 

Meer informatie

Colofon

Aan de informatie in deze special kunnen geen rechten worden ontleend.
Tekst: Margreet Sangers Sareste). Met dank aan Alma Schiphorst (Psychosociaal medewerker Klinische Genetica, AMC) en Erfocentrum.

Wist je dat?